Loading...
EXCHANGE REPORTER PLUS

EXCHANGE REPORTER PLUS

راهکار تحت وب برای بازرسی و گزارشگیری از محیط های MS Exchange همچنین ردیابی و نظارتبر زیر ساخت ActivrSync

مشخصات EXCHANGE REPORTER PLUS

راهکار تحت وب برای بازرسی و گزارشگیری از محیط‌ های MS Exchange

ردیابی و نظارت بر زیرساخت ActiveSync سازمان و فهرست ادوات هوشمند مرتبط (Related Smart Devices)

گزارش استفاده از Outlook Web Access ، ترافیک صندوق های ایمیل (Mailbox Traffic) و رشد صندوق های ایمیل (Mailbox Growth)

پشتیبانی از گزارش های سفارشی که از فیلترهای اطلاعات مصرف ، زمانبندی‌های اتوماتیک و گزارش‌‎های چندحالته (Multi-format Report Generation)

برقراری امکان بازرسی  ورودهای غیر به مجاز به صندوق ایمیل و دیگر تغییرات مهم

نظرات
    ارسال نظر