Loading...

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8
از آرایه های RAID برای افزایش کارایی و همچنین افزایش قابلیت بازگردانی اطلاعات درصورت خرابی هارد ها ، بر روی سرورها استفاده می شود. بصورت پیش فرض، کارت Smart Array P420i Controller وظیفه کنترل آرایه های RIAD بر روی سرورهای HP DL380P G8 و HP DL360P G8 را ب

برای انجام تنظیمات مربوط به Array Controller از دو روش زیر می توانید اقدام نمایید:

روش اول: Option ROM Configuration for Arrays (ORCA)

پس از روشن کردن سرور و نمایش لوگو HP بر روی نمایشگر، زمانی که پیغام “Press <F8> to run the Option ROM Configuration for Arrays Utility” را مشاهده نمودید کلید F8 را بزنید تا وارد تنظیمات مربوط شوید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

برای ساخت آرایه جدید گزینه “Create Logical Drive” را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

در پنجره باز شده درایوهای مورد نظر برای ساخت آرایه جدید را انتخاب نمایید. بصورت پیش فرض بر روی سرورهای  DL380 G8 و DL360 G8 آرایه های RAID 0 ، 1 ، 1+0 ، 5 ، 6 ، 50 و 60 قابل استفاده هستند.

برای انتخاب تنظیمات از کلید های بالا، پایین، Space و Tab استفاده نمایید. پس از انتخاب موارد مورد نظر کلید Enter را بفشارید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

پنجره زیر برای تایید تنظیمات می باشد. درصورت تایید، کلید F8 ر بفشارید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

پس از ساخت آرایه RAID ، درصورتی که می خواهید Boot سیستم از روی آرایه جدید انجام شود، گزینه “Select Boot Volume” را انتخاب نمایید

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

 

درصورتی که آرایه مورد نظر بر روی Storage های متصل به سرور DAS می باشد گزینه “Direct Attached Storage” را انتخاب نمایید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

 

آرایه مورد نظر را انتخاب نمایید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

در پایان برای تایید کلید F8 را بفشارید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

 

روش دوم: Array Configuration and Diagnostics (ACU/ADU)

 

پس از بالا آمدن سرور هنگام نمایش پیغام “Press F10 key to Intelligent Provisioning” دکمه F10 را بفشارید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

گزینه Array Configuration Utility (ACU/ADU) را انتخاب نمایید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

از نوار بالای صفحه کارت Array Controller مورد نظر را انتخاب نمایید.

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

 

برای ساخت آرایه RAID جدید روی گزینه Create Array کلیک کنید.

 راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

درایوهای مورد نظر برای ساخت آرایه جدید را انتخاب و گزینه OK را انتخاب نمایید

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

برای ایجاد Logical Drive جدید گزینه Create Logical Drive را انتخاب نمایید

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

تنظیمات مربوط به RAID را انتخاب نمایید و گزینه Save را انتخاب نمایید

راهنمای تنظیمات RAID در سرورهای DL380P G8 و DL360P G8

برای کسب  اطلاعات بیشتر در رابطه با سرورهای دست دوم HP نسل 8 روی لینک زیر کلیک کنید:

سرور DL360E G8

سرور DL360P G8

سرور DL380P G8