Loading...
فایروال سخت افزاری کریوکانال تلگرام متمایزکانال تلگرام متمایز

آخرین دسته بندی سرورهای HPEخانواده Proliant

آخرین دسته بندی سرورهای  HPEخانواده Proliant
سرورهای خانواده Proliant شرکت HPE بر مبنای استاندارد معماری های x86 می باشند و به پنج لاین مختلف تقسیم می شوند

سرورهای DL: سرورهای rack-mounted مناسب برای قرار دهی در Rack
سرورهای ML: سرور های Tower و rack-mounted جهت نصب حداکثر تعداد Expansion Card ها
سرورهای BL: سرورهای Blade مربوط به دسته بندی BladeSytem
سرورهای Compute module :SY های مربوط به راهکار Synergy
سرورهای Compute module :XL های مربوط به راهکار Appollo 2000 HPC

همچنین سرورهای خانواده Proliant با توجه به نوع پیکربندی پردارنده به سری های مختلفی تقسیم بندی می شوند:
سری 10، 300 و 400 شامل یک و دو Socket برای پردازنده می باشند.
سری 500 و 600 دارای چهار Socket برای پردارنده می باشند.


مدل هایی که در آخر آنها عدد 0 است مانند DL380 از پردازنده های Intel® Xeon® بهره می برند و آنهایی که در آخر مدل خود عدد 5 دارند مانند DL385 از از پردازنده های AMD Opteron پشتیبانی می کنند.

نظرات
    ارسال نظر