Loading...

سازگاری سرورهای DL با نسخه ESXI

سازگاری سرورهای DL با نسخه ESXI

سازگاری سرورهای DL با نسخه ESXI

از طریق جدول زیر می توانید سازگاری سرور های DL از سری 100 تا 300 را نسبت به نسخه ESXi چک کنید و سرور مناسب با نیاز خود را خریداری کنید. این لیست مربوط به نسل 7، 8، 9 و  10 می باشد. با انتخاب درست در هزینه های اضافی آینده صرفه جویی کنید.