Loading...

تنظیمات روشن شدن خودکار سرور

تنظیمات روشن شدن خودکار سرور
یکی از دغدغه های ادمین شبکه هر مجموعه ای down شدن سرور بعد از قطعی برق می باشد.
برای حل این مشکل می توانید بعد از روشن شدن سرور با فشردن کلید F9 وارد تنظیمات BIOS شده و در قسمت Server Availability گزینه Automatic Power-On را فعال کنید.

برای اینکه بعد از قطعی برق و وصل مجدد سرور شما به صورت خودکار دوباره روشن شود می توانید با فشردن کلید F9 وارد تنظیمات BIOS شده و در قسمت Server Availability گزینه Automatic Power-On را فعال کنید.

طبق تصاویر زیر: