Loading...

Trojan چیست ؟

Trojan چیست ؟
Trojan یا Trojan Horse اصطلاح عمومی است برای بدافزارهایی که برای اهداف بدخواهانه ای مانند از بین بردن و یا دزدیدن اطلاعات استفاده می شوند.

درباره Trojan بیشتر بدانیم

Trojan یا Trojan Horse اصطلاح عمومی است برای بدافزارهایی که برای اهداف بدخواهانه ای مانند از بین بردن و یا دزدیدن اطلاعات استفاده می شوند. تفاوت اصلی آن با Worm و ویروس این است که Trojan برای تکثیر و آلوده سازی توانایی مستقل ندارند و برای ورود به کامپیوتر قربانی نیاز به راه های دیگری دارند. برای مثال با دانلود از اینترنت توسط کاربر با استفاده از Social Engineering و یا دانلود توسط بدافزارهای دیگر (مانند Wormها ، ویروس‌ها، Trojan-Downloaderها و غیره).
آن اصلی آن که از داستان فتح شهر Troy که توسط سربازانی که داخل اسب چوبی مخفی شده بودند و داخل شهر شدند گرفته شده است، گویای نوع عملکرد آن برمبنای استفاده از Social-Engineering برای رسیدن به هدفش است.
Trojanها در حال حاضر شایع ترین نوع بدافزار هستند که برای باز کردن در پشتی (Backdoor) ، خارج کردن اطلاعات کاربر ، دانلود بدافزارهای دیگر و موارد سوء دیپر استفاده می شوند.