Loading...

Spam چیست ؟

Spam چیست ؟
Spam یا هرزنامه، پیام هایی هستند که بصورت توده ای ارسال می شوند.

درباره Spam بیشتر بدانیم

Spam یا هرزنامه، پیام هایی هستند که بصورت توده ای ارسال می شوند. اغلب ایمیل های تبلیغاتی هستند که به عده ی کثیری از آدرس ها فرستاده می شوند. Spam فقط مختص ایمیل نیست و ممکن است توسط نرم افزار چت، SMS ، جوامع مجازی و حتی پیغام های صوتی ارسال شوند. در بیشتر نقاط دنیا پراکنده کردن Spam (در اصطلاح به آن Spamming می گویند) غیرقانونی است. یکی از روش های موسوم برای ارسال Spam استفاده از Botnet ها است.