Loading...

DDoS چیست ؟

DDoS چیست ؟
(DDoS (Distributed Denial of Service یا (DoS (Denial of Service نوعی حمله است که در آن چندین کامپیوتر بطور همزمان و پیوسته درخواست دریافت اطلاعات به سمت یک دستگاه یا کامپیوتر دیگر میفرستند.

درباره DDos بیشتر بدانیم

(DDoS (Distributed Denial of Service یا (DoS (Denial of Service نوعی حمله است که در آن چندین کامپیوتر بطور همزمان و پیوسته درخواست دریافت اطلاعات به سمت یک دستگاه یا کامپیوتر دیگر میفرستند. عدم توانایی در پردازش حجم بالای درخواست ها باعث کند شدن و حتی از کار افتادن قربانی می شود.
حملات DDoS معمولا از طریق Bot ها طبق دستورالعمل های وارده از سرورهای C&C توسط گروه های تبهکار در برابر وب سایت ها برای باج خواهی و یا اقدام تلافی جویانه اتفاق می افتد.