Loading...

Rootkit

Rootkit
یک نرم افزار (یا دسته نرم افزار) که هدفشان به دست آوردن...
یک نرم افزار (یا دسته نرم افزار) که هدفشان به دست آوردن سطح دسترسی بالا (Root در لینوکس) است برای به دست گرفتن کنترل سیستم بدون اطلاع صاحب/کاربر آن.
استفاده از روش Rootkit به بدافزارها این امکان را می دهد تا خود را در برابر نرم افزارهای امنیتی (آنتی ویروس) هایی که از روش عادی استفاده می کنند، مخفی بمانند.