Loading...

Phishing

Phishing
اصطلاح Phishing از بازی با کلمه Fishing (ماهی گیری) و به ایمیل ، متن یا انواع دیگر پیام هایی گفته می شود...
اصطلاح Phishing از بازی با کلمه Fishing (ماهی گیری) و به ایمیل، متن یا انواع دیگر پیام هایی گفته می شود که جهت دزدیدن رمز حساب کاربری به قربانی فرستاده می شود. مورد استفاده اصلی آن برای بدست آوردن مشخصات حساب های مالی برای دزدین پول می باشد ولی همچنین برای بدست آوردن رمز کاربری Admin شبکه یا مدیر شرکت، مشخصات کاربری جامعه های مجازی افراد و موارد این چنینی استفاده می شود.