Loading...

Keylogger

Keylogger
بدافزاری که به ثبت و ضبط کلیدهای تایپ شده روی کامپیوتر می پردازد...

بدافزاری که به ثبت و ضبط کلیدهای تایپ شده روی کامپیوتر می پردازد. Keylogger ها می توانند هم برای کاربرد مثبت مانند نظارت بر کار کارمندان در ادارات کنترل شده و هم کاربرد منفی مانند دزدیدن شناسه کاربری و رمز حساب دیگران. Keylogger های پیچیده تر می توانند حرکات موس و کلیک ها، مطالب تایپ شده توسط کیبردهای نرم افزاری (مانند کیبرد روی گوشی های لمسی) و ذخیره تصویر صفحه نمایش بپردازند. Keylogger های سخت افزاری نیز موجود هستند که بین کامپیوتر و کیبرد متصل می شوند و به ثبت و ضبط کلیدهای تایپ شده می پردازند.