Loading...

Companion Virus

Companion Virus
ویروس همنشین یا Companion Virus نوعی از ویروس ها است که با سواستفاده از سیستم سلسله مراتب اولویت اجرا شدن...
ویروس همنشین یا Companion Virus نوعی از ویروس ها است که با سواستفاده از سیستم سلسله مراتب اولویت اجرا شدن فایل های مختلف با توجه به پسوندشان در سیستم عامل تکثیر می شود. برای مثال در MS-DOS فایل های با پسوند .bat (Batch Files) قبل از فایل های .com اجرا می شوند که خود نیز بر فایل های .exe اولویت دارند. ویروس های همنشین،  می توانند یک فایل مستقل با محتوای ویروسی بسازند و با ذخیره سازی آن با یک پسوند ارشدتر از نرم افزار اصلی یا تغییر پسوند نرم افزار اصلی با یک پسوند پست تر، فایل ویروسی را در اولویت بالاتری نسبت به فایل اجرایی نرم افزار قرار دهند .در نتیجه فایل شامل ویروس قبل از فایل برنامه اجرا می شود.
مثال دیگری از ویروس های همنشین در سیستم های ویندوزی امروز، آنهایی هستند که با سواستفاده از سیستم ترتیب جستجو در فایل های (کتابخانه های) DLL است.برای مثال Malware خود را به عنوان یک فایل با پسوند .dll در پوشه یک نرم افزار کپی می کند که میتواند نسبت به فایل مشابه در مسیرهای پیش فرض سیستم (PATH environment variable) اولویت داشته باشد.