Loading...

(Backdoor, Remote Access Tool/Remote Access Trojan (RAT

(Backdoor, Remote Access Tool/Remote Access Trojan (RAT
نرم افزار موسوم به Backdoor (درپشتی) نرم افزارهایی هستند که به اجازه ی دسترسی از راه دور را به کامپیوتر ایجاد می کنند.
نرم افزار موسوم به Backdoor (درپشتی) نرم افزارهایی هستند که به اجازه ی دسترسی از راه دور را به کامپیوتر ایجاد می کنند. تفاوت اصلی میان این نوع نرم افزارها و نرم افزارهای قانونی مشابهی که همین کار را انجام می دهند این است که این نرم افزارها بدون اجازه کاربر بر روی سیستم نصب می شوند.
معمولا backdoor ها شامل قابلیت فرستادن فایل به سیستم میزبان ، اجرای فایل ها یا دستورات (Command) و در نهایت ارسال اسناد و فایل های میزبان به حمله کننده می باشد. معمولا این نرم افزارها با قابلیت Keylogger  و Screen-Grabbing همراه هستند که برای اهداف جاسوسی و دزدی اطلاعات استفاده می شوند.
 
RAT یا Remote Access Tool و Backdoor بسیار شبیه به هم هستند ولی معمولا RAT بصورت یک بسته نرم افزاری کامل با یک نرم افزار client برای نصب بر روی سیستم قربانی و یک نرم افزار server برای حمله کننده می شود که اجازه مدیریت و کنترل client ها را به وی می دهد.