Loading...

(Potentially Unwanted Application (PUA

(Potentially Unwanted Application (PUA
نرم افزارهای ناخواسته بالقوه (Potentially Unwanted Application PUA) نرم افزارهایی هستند...
نرم افزارهای ناخواسته بالقوه (Potentially Unwanted Application PUA) نرم افزارهایی هستند که معمولا شامل نرم افزارهای تبلیغاتی (Adware) یا نصب Toolbar ها هستند و یا اهداف نامشخص دیگری دارند. البته در برخی ممکن است کاربر فواید استفاده از این نرم افزارها را بیشتر از معایب آن بداند.
به همین منظور ESET در مقایسه با دیگر انواع نرم افزارهای مخرب (مانند ویروس ها و تروجان ها)، این نوع نرم افزارها (Potentially Unwanted Application) را در دسته کم خطر (Lower-Risk) دسته بندی کرده.
 
در هنگام نصب محصولات امنیتی ESET مانند شکل زیر می توانید شناسایی این نوع نرم افزارها را فعال یا غیرفعال کنید. همچنین تغییر این تنظیمات در هر زمان از منوی تنظیمات برنامه امکان پذیر است.