Loading...

راهنمای فعال سازی سیستم ضد سرقت ESET Mobile Security Android

راهنمای فعال سازی سیستم ضد سرقت ESET Mobile Security Android
از صفحه اصلی نرم افزار گزینه “Anti-Theft” را انتخاب کنید...

راهنمای فعال سازی سیستم ضد سرقت ESET Mobile Security Android

 

از صفحه اصلی نرم افزار گزینه “Anti-Theft” را انتخاب کنید

 

برای استفاده از سیستم ضد سرقت سه روش زیر وجود دارد:

 

Web Portal

برای راه اندازی کنترل دستگاه از پرتال my.eset.com گزینه “web Portal” را انتخاب کنید

درصورتی که قبلا در سایت my.eset.com ثبت نام کرده اید گزینه “Sign in” را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه “Create new account” را انتخاب نمایید.

 

فرم مورد نظر را پر نمایید

 

پس از تایید تکمیل و تایید فرم پنجره زیر نمایش داده می شود که اطلاع می دهد این نرم افزار نیاز به دسترسی به محل و دوربین موبایل شما دارد. دکمه “Continue” را بزنید و بر روی پنجره های باز شده گزینه “Allow” را انتخاب کنید.

 

در مرحله ی بعد از شما یک رمز پرسیده می شود که درصورت مفقود شدن دستگاه برای باز کردن دستگاه از آن استفاده خواهد شد.

 

فرم زیر را پر نمایید. در این فرم نام، یک شماره موبایل به غیر از شماره موبایل خودتان، ایمیل و توضیح در رابطه با دستگاه موبایلتان وارد نمایید.

 

در مرحله بعد آنتی ویروس را در برابر حذف محافظت می کند. دکمه “Next” و سپس “Activate” و در انتها نیز “Finish” را بزنید.

 

Sim Guard

 

سیم کارت گارد از دستگاه شما در برابر جابجایی سیم کارت محافظت می کند. به محض خروج سیم کارت اصلی، دستگاه قفل می شود.

برای فعال سازی کلید 0 را به حالت 1 تغییر دهید.

 

در پنجره باز شده برای دسترسی به ارسال SMS از شما اجازه گرفته می شود. ابتدا دکمه “Continue” و سپس “Allow” را بزنید.

 

در مرحله بعد به شما اطلاع داده می شود که سیم کارت فعلی روی گوشی موبایل شما به عنوان سیم کارت مجاز شناخته خواهد شد.

 

در مرحله بعد نام و شماره تلفن یک دوست را از شما می خواهد که درصورت تعویض سیم کارت به او SMS ارسال شود. همچنین از این شماره می توانید با ارسال کدهای مخصوص ESET دستگاه خود را RESET نمایید. در انتها نیز گزینه “Finnish” را بزنید.