Loading...
کانال تلگرام متمایزفایروال سخت افزاری کریوکانال تلگرام متمایز

بازگردانی رمز تنظیمات با استفاده از ESET unlock tool

بازگردانی رمز تنظیمات با استفاده از ESET unlock tool

بازگردانی رمز تنظیمات با استفاده از ESET unlock tool

مشکل:

 • در هنگام ورود به تنظیمات نرم افزار، پنجره رمز باز میشود.
 • رمزی که قبلا تعیین کرده اید کار نمی کند.
 • رمز آنتی ویروس را فراموش کرده اید
 • باز کردن یا تعریف مجدد رمز برای Advance Setup

  راهکار:

  • با استفاده از لینک زیر نرم افزارESET Unlockرا دانلود نمایید

  DOWNLOAD UNLOCK.EXE

  • بر روی فایلexeراست کلیک وRun as Administratorرا بزنید.. پنجره ای با یک شناسه عددی ظاهر می شود.
 • با استفاده از لینک زیر وارد پرتال واحد پشتیبانیESETشوید. بر روی گزینهHome User Supportکلیک کنید و سپس گزینه“Other question or feedback (none of the above)و در انتها گزینهRequest unlock code to access password protection settingsرا انتخاب نمایید. در فرم باز شده تمام مشخصات درخواست شده از جمله لایسنس و نام و پسورد کاربریESETرا وارد نمایید. پنجرهexeرا ببندید.
 • یک ایمیل از واحد پشتیبانیESETبا یک شماره پرونده خاص دریافت خواهید نمود. کد باز کردن رمز(Unlock code)را می توانید در ابتدای متن ایمیل ارسالی از واحد پشتیبانیESET پس از جمله“unlock code you requested” بیابید.
نظرات
  ارسال نظر